UITGEVER

EMPREINTE Vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 2.000.000 euro.

Hoofdkantoor: 5 rue de l’eau blanche – F-29200 Brest France

SIREN-identificatie: 635.620.719

Europees btw-nummer: FR 85.635.620.719

635 620 719 RCS Brest

Tel.: + 33 (0) 2 98 44 18 84

Hoofdredacteur: Philippe Berthaux

De website https://www.empreinte.eu is ondergebracht bij

OCEANET TECHNOLOGY 2 impasse Joséquine Baker - F-44800 Saint-Herblain Tel.: 33 (0)2 28 03 78 78 https://www.oceanet-technology.com/

Door gebruik te maken van deze website worden de onderstaande voorwaarden zonder voorbehoud aanvaard. EMPREINTE behoudt zich het recht voor om deze te allen tijde te wijzigen. Eventuele annulering van een willekeurige gebruiksvoorwaarde van de website heeft geen invloed op de andere gebruiksvoorwaarden, die onverminderd van kracht blijven.

Het intellectuele eigendomsrecht op de website en op alle elementen die deze bevat (merken, modellen, auteursrecht, domeinnamen ...) valt onder een eigendomsrecht of exclusief gebruiksrecht ten gunste van EMPREINTE. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de website zonder de uitdrukkelijke toestemming van EMPREINTE is verboden, behalve voor persoonlijk en privégebruik, met uitsluiting van een commercieel doeleinde.

EMPREINTE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van deze site, en onder andere bij:

- onderbreking van de site of bugs,

- onjuistheid of onvolledigheid van de op de site voorkomende informatie,

- schade voortkomend uit frauduleuze toegang van een derde, waardoor de op de site beschikbare informatie gewijzigd wordt.

EMPREINTE verbindt zich tot het vertrouwelijk houden van persoonsgegevens die geleverd worden door de bezoekers van deze website, overeenkomstig het op de site beschikbare privacybeleid.

Overeenkomstig de gewijzigde Franse wet ‘informatie en vrijheden’ nr. 78-17 van 6 januari 1978, heeft elke bezoeker het recht om zijn/haar persoonlijke gegevens in te kijken, te wijzigen, te verbeteren en te verwijderen, door zich te wenden tot [email protected] en door bij zijn/haar aanvraag een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen.

De site kan cookies plaatsen door automatisch standaard informatie te verzamelen, overeenkomstig het Cookiebeleid dat op de site geraadpleegd kan worden.

Het creëren van hypertekstlinks naar deze website is verboden zonder de voorafgaande toestemming van EMPREINTE. EMPREINTE wijst elke aansprakelijkheid af voor de inhoud van een website die verbonden is aan die van EMPREINTE.

Deze voorwaarden vallen onder het Franse recht. In geval van een geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd.